Hoe sociaal is SharePoint?

Image

“Sociale media (de Engelse term social media is ook in het Nederlands gangbaar) is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Hoofdkenmerken zijn interactie en dialoog tussen de gebruikers onderling.” (uit Wikipedia)

Social Media is hot. Twitter is populair. Volgens recent onderzoek telt Twitter zo’n miljoen actieve accounts. LinkedIn is de standaard voor carrièrezoekers, vrijwel iedere werknemer heeft een account en is meer of minder actief. LinkedIn wordt daarnaast meer en meer gebruikt door recruiters voor het spotten van kandidaten en Twitter vormt voor bedrijven een uithangbord. Via Twitter wordt nieuws sneller uitgewisseld dan via wat voor site dan ook. Een optreden in een televisieprogramma levert real time tweets op, bij evenementen wordt steeds vaker een hashtag (#) gebruikt om gedurende het evenement ervaringen van deelnemers te verzamelen en weer te geven. Sociale media hebben snel een plaats verworven in de maatschappij. Facebook is groter dan Hyves geworden en diverse nieuwe tools proberen mee te liften op successen, zoals Google+. Daarnaast zijn fotosites als Flickr en blogsites als WordPress mateloos populair. Yammer wordt steeds meer ingezet voor interne communicatie en dialoog. Social media zijn dus niet meer te negeren. Waarom is social media zo populair geworden? Blijkbaar heeft de hedendaagse kenniswerker een grote behoefte om zijn ideeën en ervaringen uit te wisselen. Want, zoals Wikipedia het treffend verwoordt; de kern van social media is interactie en dialoog tussen gebruikers onderling.

SharePoint 2010 is een razend populair platform, wat in meer en meer organisaties als businessplatform wordt ingezet. En op dit snijvlak opereert het thema van dit White Paper. Hoe sociaal is een platform als SharePoint 2010. Want, waar gebruikers  op internet alle mogelijke interactie zoeken, is het niet onwaarschijnlijk dat gebruikers dit in de eigen organisatie net zo goed zoeken. En waar op internet dit op alle mogelijke manieren wordt gefaciliteerd, staat business software over het algemeen niet voorop om te verbinden, om dialoog op gang te brengen. Hoe brengt SharePoint het er in dit licht vanaf?

Deze White Paper beschrijft de onderdelen die de sociale lijm van SharePoint 2010 vormen. Na MOSS 2007 was SharePoint 2010 in vele op zichten een stap voorwaarts. Vooral op sociale aspecten heeft Microsoft grote stappen gemaakt. Goed om eens te kijken waar het nu precies staat met sociaal samenwerken binnen SharePoint. Hoe verbindt SharePoint? En kan het beter?

Rotterdam, maart 2012

Inleiding

Hoe bevordert SharePoint samenwerking? En kennisdeling? Wordt SharePoint gebruikt als publicatie instrument, of wordt er ook écht kennis uitgewisseld binnen de organisatie en voorziet SharePoint in het verbeteren van kennis en procedures? Dat laatste kan alleen als er niet alleen kennis wordt gepubliceerd, maar ook daadwerkelijk interactie mogelijk is. Interactie betekent feedback op informatie en feedback met als doel te verbeteren. Als in elk leerproces wordt een leerweg effectief indien er gerichte feedback komt. Met het delen van informatie en dus uitwisselen van kennis is dit niet anders. Juist de interactie bepaalt de kracht van de boodschap. En wanneer we het over interactie hebben, hebben we het over sociaal. Sociaal betekent immers rekening houdend met. Hoe sociaal SharePoint is wordt bepaald door de sociale interactie en verbindingen. Het White Paper ‘ Hoe sociaal is SharePoint’ neemt dit onder de loep. Vraag het White Paper aan via deze link:

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s